Mannsdominans i Eigersund-politikken

9 av 35 i det nye kommunestyret i Eigersund er kvinner. Hvem som blir ordfører og varaordfører blir tidligst avklart i dag.