Sykehuskampen fortsetter

Pensjonistpartiet håper fortsatt på å få i gang en folkebevegelsefor å omgjøre gamle Stavanger sykehus til eldresykehus. Nå varslesdet folkemøte rett etter valget.