- Private bør eie offentlige bygg

Kinoplassen på Bryne viser kontrasten mellom et vedlikeholdt privat bygg og et nedslarvet offentlig bygg, mener Frps ordførerkandidat i Time.