200 års kirkejubileum i sentrum for kongebesøk

Kirke og kultur var rammen om kong Haralds besøk i festpyntet Sokndal i går.