Hana tvinges til å ha ettermiddagsskole

— Rektorene på andre skoler vil ikke lenger ta imot våre elever, sier rektor Gunleif Løge.