Mange ville ha kommunale tomter

Tidligere har pågangen vært liten når kommunen har solgt rimelige tomter etter kommunale tildelingsregler. I Smeaheia var det 97 søkere til 24 tomter.