Vinterlig veiåpning i Solheimsdalen

SIRDAL: Solheimsdalens Velforening snudde i tide på glatta, og meldte avbud. Men ordføreren, veisjefen og politiet var godt nok skodd til åpning av den «nye» Solheimsveien med tre centimeter snø på nylagt asfalt i går.