- Få nytt liv i utkantsatsinga!

— La oss koma i gang med prosjekt «Kvalitet i Utkantane», er Sauda-ordføraren si oppfordring til fylkespolitikarane.