Rogaland vil ha trivelige byer

Utforming av by og tettsted skal drøftes over to dager i sørfylket i slutten av oktober.