Avgjerd i 12. time om skule i Vatnekrossen

Miljøverndepartementet seier ja til skule i Vatnekrossen. Meldinga kom heilt i siste liten i forhold til neste års økonomiplan.