Kjøpesentre taper

Første halvår 2003 mistet landets 50 største kjøpesentre forspranget til resten av detalj— handelen. Tekstil- kremmer Finn Egil Sørbø bekrefter tendensen lokalt.