Bussomlegging utsatt

Bedringen av busstilbudet på Nord-Jæren er utsatt fra mai 2002 tiljanuar 2003.