Eget eiendomsforetak

Med 37 mot 32 stemmer gikk bystyret inn for å gjøre eiendomsforvaltning i Sandnes til kommunalt foretak.