Distriktene legger til rette for turnuslegene

Mangel på søkere til ledige legestillinger er problem i Sokndal og Lund.