Hå-skulen AS er lovleg

Skular som aksje— selskap er greitt for departementet. Men Utdanningsforbundet trur det vil skapa forskjellar.