Fleirtal for kraftutbygging

Fylkesutvalet i Rogaland sa i går ja til NVE si innstilling om tilnærma full kraftutbygging i Saudafjella.