Flekkefjord og Kvinesdal i næringssamarbeid

Kulturforskjellene er enorme. Likevel stikker Flekkefjord og Kvinesdal ut felles kurs for ny næringsvekst.