Farlig i Austråttbakken

Kommunen bryter sikkerhetsforskriftene under gravingen i Austråttbakken. Det har ført til at anleggsarbeiderne er blitt truet over telefon.