Glemte utgifter på 5 millioner

5 millioner som skulle ha vært satt av til skoleskyss, ble ved en feil utelatt fra økonomiplanen for 2001-2004. Dermed mangler kommunen penger til å betale for denne skyssen. Fungerende rådmann Gunnar Byrkjedal har ikke noe endelig svar på hvor disse pengene skal hentes fra.