Direktør og lege smurt med pølser

Vi føler fortsatt uro og er ikke trygge, sier seksjonsoverlege ved geriatrisk avdeling på gamle Stavanger sykehus, Ingun Svendsen Røed.