9000 bruker hjelpemiddelsentral

I fjor fikk 9000 personer utlånt hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.