Dømt til fengsel for narko-forbrytelser

SANDNES: En sandnesmann i 20-årene er i Sandnes tingrett dømt til 10 måneders fengselsstraff for omfattende narkotikakriminalitet. Mannen er dømt for en rekke brudd på straffeloven, legemiddelloven og politiloven, begått i fjor sommer, høst og nå i vinter. Retten har lagt til grunn som straffskjerpende at flere av tilfellene gjelder domfellelse for erverv og oppbevaring av større mengder hasj, amfetamin og valium.