- Endelig fikk mor plass

Jorunn Kvamme gråt da hun fikk telefon fra Stavanger kommune:Hennes 91 år gamle, senil demente, mor hadde fått fastsykehjemsplass.