Pårørende må betale for gravskjendingen

Reparasjonen av de 25 skjendede gravene på Lagård i Stavanger kan komme til å koste 50— 60.000 kroner. Dette må de pårørende selv betale. Fire verneverdige graver er rasert.