Nødrakett på Røyneberg

Onsdag kveld ble det observert en nødrakett som trolig ble sendt opp fra Røyneberg i Sola.