Pendlerne får ikke møte NSB-sjefen

De har pendlet siden begynnelsen av åttitallet. Nå gleder de seg til nye togsett. Vi fulgte de to veteranpendlerne en tidlig morgen til Stavanger.