Kupp om juleåpent

Mens styret i Byen innstilte på å holde juleåpent i Stavanger sentrum i perioden fra 12. til 24. desember, fremmet Paul Chr. Bull (Brødrene Pedersen) forslag om å holde juleåpent fra torsdag 5. desember.