Mitt India

Hun bladde i forskjellige bøker, noen med bilder og noen med tekst.Så satte hun sammen språket. Hun brukte sin logiske sans. Sliklærte Line Herikstad å lese og skrive. Da var hun mellom fire ogfem år. I åtteårsalderen skrev hun sitt første dikt. Da hun var tihadde hun dikt på trykk i avisa, og siden har det fortsatt.