Få menn i barnehagen

Dag Fredriksen er sjelden. Han er en av 15 mannlige barnehageansatte — avdelingen med den minste andelen menn.