- Fingrer klippes i krim-miljøene

Trusler med eller uten våpen har økt kraftig i de kriminellemiljøer i Stavanger. Folk får klippet av fingrer, blir skamslått,skutt på og drept.