Ta gift på havbotnen alvorleg!

Tiltak og midlar til handsaming av søpla og gifta på sjøbotnen iStavanger hamn er redusert til snakk.