Vegvesenet anbefaler motorveier med lavere fartsgrense

Statens vegvesen vil myke opp reglene for veibygging. De anbefaler å heve terskelen for bygging av motorveier og ha veinormaler med større fleksibilitet.

I en ny anbefaling foreslår Statens vegvesen å heve terskelen for å bygge firefelts motorveier i Norge.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Den faglige anbefalingen ble onsdag overlevert til Samferdselsdepartementet. Den innebærer at det framover kan bygges færre firefelts motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. I stedet kan det velges veier med to eller tre felt og fartsgrense på 90 kilometer eller smalere firefelts veier der fartsgrensen er 90 eller 100 kilometer i timen.

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket. Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenet foreslår også å heve terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

– Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger veien, kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Publisert: