Bybane ikke lønnsom ennå

Kommunene på Nord-Jæren bør bygge boliger i ti år langs en framtidig bybane. Når byen henger bedre sammen, er det på tide å etablere banen.