Forskerslakt til rømmingsforslag

Regjeringen vil gjøre det straffbart å rømme fra fengsel. Men forskere slakter forslaget.