Legar ler for betre helse

Jærhumoristen Svein Inge Årrestad har lenge påstått at latter gir betre helse. Med stor frimod har han strødd gode historiar ut over ymse forsamlingar for å få mellomgolvet i bevegelse. No har legane teke etter og starta sin eigen humororganisasjon.