Sund og Thron i byen

Hvis du vil se en vaskeekte statssekretær på nært hold, ligger forholdene svært godt til rette for dette i dag.