Flere busskutt

SOT går med underskudd og må kutte mer ibusstilbudet i høst. Tapsrutene må lukes ut, først og fremst idistriktene.