Mye fyll og røre

I løpet av helgen kom det inn 72 akutthenvendelser til alarmsentralen ved Sentralsjukehuset i Rogaland.