Bekymret for Lysefjord- ferja

Reisemål Ryfylke reagerer på den uklare situasjonen rundt turistferja på Lysefjorden og sender brev til fylkets samferdselsutvalg. Alt nå spør utenlandske turoperatører om de kan legge inn turer på fjorden de kommende to sesongene, men reiselivsnæringen i Ryfylke kan ikke svare. Rogaland fylkeskommune planlegger å ta turistferja ut av tilskuddssystemet. En liten hurtigferje med plass til opptil åtte biler skal etter planen trafikkere fjorden vinterstid. På sommeren kreves større bilkapasitet.