Utsatt skoledebatt

Den store debatten for eller imot ny ungdomsskole i Randaberg ble det ikke i hovedutvalg for oppvekst og levekår onsdag. Skolesjef Stein Oksum ba om å få klar tilbakemelding om hva politikerne ville, men fikk det ikke.