Vil bli del av universitet

Nærlandparken kan bli ein viktig medspelar i det framtidige Universitetet i Stavanger. Ein intensjonsavtale om samarbeid er under arbeid.