• 3D-illustrasjon av Jåttå nord-planene sett fra nord. Jåttånuten skimtes i bakgrunnen av illustrasjonen. Stavanger kommune

Kan si ja til 1500 boliger på fire dager

.... men det betyr ikke at de nødvendigvis blir realisert i Stavanger.