• Jaerlines vert flybuss og pendlarrute i eitt.

Pendlarbuss og flybuss i eitt

Jaerlines utvidar tilbodet. Dei 1250 tilsette i Næringsparken på Håland rett sør for Bryne skal får pendlarrute og flybuss i eitt.