• Frank Sørensen er daglig leder og eier av Info Vest Forlag på Bryne. Nytt av året er at lageret er flyttet til Jæren industripartner på Håland, der folk med nedsatt arbeidsevne får tilbud om arbeid. Ola Fintland

Stor vekst for lite forlag

Et lite forlag på Bryne har mer enn doblet salget på to år og leverer spesiallitteratur og kartleggingsverktøy til skoler, barnehager og PPT-kontor over hele Norge.