• Trond Knutsen arbeider for ei meir positiv Nærbøliste. Reidun Gudmestad

Nærbølista vil bli betre taparar

Den største gruppa i Hå kommunestyre vil bli meir positive. Dei har bestemt seg for å tapa og vinna med same sinn.