• Slik blir de fire boligblokkene liggende ut mot Bryne stasjon, med ny hengende gangbru tegnet over Jernbanegata. Link Arkitektur

Se opp, se nye Bryne

Slik skal Bryne reise seg til nye høyder på grunnen etter meieriet, eiendommen som skapte byen på Jæren. Men her skal folk også dyrke frukt og ha felles drivhus.