Innbrudd på Hundvåg

En beboer på Hundvåg kom hjem fra ferie og oppdaget at tjuver hadde vært på besøk.