• Multiresistente E.coli-bakterier er påvist i hver tredje forbrukerpakning med kylling. Før problemet er løst må kyllingkjøtt varmebehandles godt. I tillegg kreves god kjøkkenhygiene. Pål Christensen

Bakterieresistens krever handling

Myndigheter, forskere og fjørfebransjen jobber nå for å kartlegge og redusere urovekkende forekomst av antibiotika-resistente bakterier i norske kyllinger.