• Strømleveransen fra vindmøllene på Høg-Jæren ligger helt i det internasjonale toppskiktet per MW, men utgjør en stadig mindre andel av verdens raskt økende vindkraftproduksjon. Jonas Haarr Friestad

Høg-Jæren lager en tredels promille av verdens vindstrøm

De 32 vindturbinene på Høg-Jæren produserte 224 GWh strøm i 2013. Det tilsvarer omtrent 0,036 prosent av verdens anslåtte vindkraftproduksjon.