• Prest, Øyvind Alsaker, i Lura kirke forstår både naboene og de som har bosatt seg på parkeringsplassen. Torkel Anstensrud Schibevaag

Nestekjærligheten blir utfordret

Øyvind Alsaker mener det er lett å hjelpe de som bor i Afrika, men spør seg om det er like lett når nøden er nær.